Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Hướng dẫn tổ chức 02 đợt sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ Khối năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí” và “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933-15/6/2023)”.

03-04-2023 06:16

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 HD to chuc 02 dot SH chuyen de toan DBK nam 2023.pdf
2 DC tuyen truyen 90 nam Ngay truyen thong Dang bo tinh Lang Son (CT).doc
3 Cde SH toan DBK 2023 htap lam theo Bac ve XD VH, con nguoi va PC TNLP tieu cuc (2 PBT dx).docx

Tin liên quan