Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”

03-04-2023 06:18

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH DUK ve to chuc ncuu, hoc tap, thuc hien CD nam 2023 hoc tap, lam theo Bac.pdf
2 Chuyen de HCM 2023.doc

Tin liên quan