Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 gắn với hoạt động về nguồn, nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm tại địa chỉ đỏ.

13-04-2023 16:10

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH so ket 3 nam KL01, tuyen duong dhinh tien tien htap ltheo Bac gd 2021-2023.pdf
2 DS cac TT, CN duoc bieu duong BTV DUK khen thuong dien hinh tien tien htap lam theo HCM gd 2021-2023.doc

Tin liên quan