Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

18-04-2023 11:20

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH đảng bộ các cấp 2020-2025.pdf
2 3. De cuong 20.3 SO KET GIUA NHIEM KY.doc

Tin liên quan