Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn thông tin, tuyên truyền tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

26-04-2023 17:20

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV DUK tt giai thuong toan quoc ve thong tin doi ngoai nam 2023.pdf
2 The le Giai thuong thong tin doi ngoai.pdf

Tin liên quan