Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

26-04-2023 17:22

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 NQ DUK ve tang cuong ctac GD ctri tu tuong, dhuong DLXH den 2025 va tiep theo (trinh ban hanh).pdf

Tin liên quan