Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2023.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T6-2023.pdf
2 101HD tuyen truyn NQ 36 cua BCT.PDF
3 348-ttg phe duyet cluoc chuyen doi so bao chi.signed.pdf
4 472QĐ quy che quan ly tu sach co so xa phuong.PDF
5 bai phat bieu be mac hoi nghi trung uong 7.docx
6 bai phat bieu khai mac hoi nghi trung uong 7.docx
7 CTrHĐ 83 NQ27 tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.pdf
8 CTrHĐ NQ27 tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.pdf
9 CV của BTVTU hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023.pdf
10 Cv chuyen doi so bao chi cua Bo TTTT.PDF
11 Chương trình hành động số 84_1 (1).PDF
12 ĐC tuyên truyền buổi Hội đàm (w).doc
13 KH tổ chức Lễ KN 90 năm.pdf
14 NQ 36 BCT ve phat trien ung dung cong nghe sinh hoc.PDF
15 QD trien khai chuyen doi do bao chi cua Bo TTTT.PDF
16 Quy che Giai bao chi ve học tap lam theo Bac gd 2023-2025.pdf
17 TBVP QD 781_BTTTT; CV 1369_BTTTT ve trien khai Chien luoc chuyen doi so bao chi den nam 2025, dinh huong 2030.pdf
18 Thông tin chuyên đề tháng 4 + 5.PDF

Tin liên quan