Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2023

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T7-2023.pdf
2 Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII.pdf
3 1647CV1-Quảng Ninh.PDF
4 QD-99-TW.pdf
5 HD cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng 3.pdf
6 file ghep ngay 31 5 .pdf
7 CTrHD cua BTVTU thuc hien NQ 36 của Bo Chinh tri.pdf

Tin liên quan