Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 30/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH tong ket 10 nam NQ71 cua TU.pdf
2 DC BC kem theo KH tong ket 10 nam NQ 71 TU.doc
3 PL so lieu BC TK 10 nam NQ 71 TU.doc

Tin liên quan