Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2023

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T10-2023.pdf
2 BC cong tac BTGPMT cac du an trong diem trong 8 thang dau nam 2023.PDF
3 De cuong 120 nam dc Luong Khanh Thien.pdf
4 Sach duong loi quan su cua tong bi thu nguyen phu trọng.pdf
5 Thong bao KL Hoi nghi Ban chi dao GPMB ngay 06 thang 9 nam 2023 (ban phat hanh).pdf

Tin liên quan