Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền Chỉ thị 26-CT/TU, ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023-2030.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV DUK tuyen truyen CT26 TU ve sap xep dvi hanh chinh cap xa huyen.pdf
2 CT26 TU ve sap xep DVHC cap huyen xa 2023-2030.PDF
3 CV TGTU thông tin, tuyên truyền sắp xếp DVHC huyện, xã trên địa bàn tỉnh.pdf

Tin liên quan