Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền kỷ niệm 192 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; 114 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV tuyen truyen 192 nam TL tinh LS, 114 nam NS dc HVT.pdf
2 Đề cương tuyên truyền 114 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.doc
3 Đề cương tuyên truyền 192 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn...doc

Tin liên quan