Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2023.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T11-2023.pdf
2 Bai phat bieu be mac HN TW8 khoa XIII cua TBT.docx
3 18-10 Bao cao danh gia 1 nam thuc hien NQ 20.pdf
4 825-ttg cong dien ve phong chay chua chay.signed.pdf
5 BC thuc hien Nghi quyet so 18 cua Tinh uy.pdf
6 CV tuyên truyền, nắm bắt phản ánh tình hình, định hướng dư luận Kỳ họp thứ 6 QH khóa XV.pdf
7 De cuong dai hoi cong doan.pdf
8 De cuong TB nhanh kq HN TW8 khoa XIII.pdf
9 Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 2023.pdf
10 KH 132 TU TTTCCHĐ 100n BCCMVN.pdf

Tin liên quan