Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên”.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Ket luan HN chuyen de nang cao chat luong TTM cua BCV TTV 2023.pdf

Tin liên quan