Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu tỉnh tới cơ sở.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV mo diem cau va moi du HN qtriet NQ,DA BTVTU ve ctac can bo.pdf
2 DS cac diem cau knoi HN qtriet NQ,DA BTVTU ve ctac can bo (kem CV).doc
3 TL HN qtriet NQ,DA TVTU ve ctac can bo.pdf

Tin liên quan