Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tiếp tục duy trì hiệu quả sử dụng và xây dựng, nhân rộng mô hình Phòng Truyền thống - Tuyên truyền giáo dục tại cơ sở năm 2024.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV tiep tuc dtri hqua va XD nhan rong Phong Truyen thong-TTGD 2024.pdf

Tin liên quan