Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH tuyen truyen, to chuc hdong ky niem ngay le, skien lsu qtrong nam 2024.pdf
2 KH296 MTTQ tinh ve tuyen truyen DH MTTQVN nk 2024-2029.pdf
3 De cuong 70 nam dien bien phu chinh thuc.pdf
4 DC Tuyen truyen DH MTTQVN nk 2024-2029.pdf

Tin liên quan