Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng nội dung tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, tư tưởng và nắm bắt thông tin, dư luận xã hội tháng 02/2024.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ND tuyen truyen, SH ctri tu tuong va nam bat, dhuong DLXH T2-2024.pdf
2 128 Thông báo thủ đoạn Tết nguyên đán.pdf
3 BC của Tỉnh ủy về tổng kết thực hiện KL 82 của BCT về CCTTHC trong Đảng.pdf
4 Kl số 169 cua Bo Chinh ri.PDF
5 Thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao (màu).pdf

Tin liên quan