Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng và dân vận.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH DUK thuc hien NVTT nam 2024 lvuc ctac ctri tu tuong,DV.pdf

Tin liên quan