Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH DUK thuc hien QCDC nam 2024.pdf

Tin liên quan