Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền và triển khai, phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Tư, năm 2024.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV tuyen truyen, pdong Cuoc thi chinh luan BV nen tang tu tg Dang 2024-lan 4.pdf
2 KH30 BCD35 tinh tchuc Cuoc thi chinh luan 2024.pdf
3 KH2858 HV CTQG tchuc Cuoc thi chinh luan 2024 (The le, pluc).pdf
4 Bieu mau DS tpham Cuoc thi chinh luan 2024 (kem CV).xlsx

Tin liên quan