Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH sinh hoat ctri tu tuong bai viet va tpham TBT Ng Phu Trong 2024.pdf
2 Sach TBT ve XD, ptrien nen dngoai ngoai giao VN... bsac cay tre VN.pdf
3 Bai phat bieu TBT tai HN Ngoai giao.PDF
4 HD141 TGTW kem bai viet TBT ve Tu hao, tin tuong duoi la co Dang.PDF

Tin liên quan