Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2021

02-11-2021 09:39

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T5-2021.signed.pdf
2 DC tt KQ ky hop thu 11, QH khoa XIV.PDF
3 De cuong tuyen truyen Dong chi Phung Chi Kien.PDF

Tin liên quan