Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II năm 2021

04-10-2021 09:57

Ngày 30/9/2021, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II năm 2021.

   Ngày 30/9/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II năm 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và 80 học viên tham gia học tập đến từ 33 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

           

         
   Lớp bồi dưỡng đã diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 22/9 đến ngày 30/9/2021), các học viên được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề với nhiều nội dung phong phú, quan trọng, phủ rộng từ cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến những chiến lược định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước tiến lên xã hội chủ nghĩa... Đây là những nội dung thiết thực gắn liền với việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ cho đội ngũ đảng viên mới. Các học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, gắn lý luận với thực tiễn, có liên hệ với chức trách nhiệm vụ của mình trong bài kiểm tra. Kết quả 100% học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng và đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 97,5% được xếp loại khá, giỏi, còn lại đạt trung bình.
             
 
 
Đồng chí Hoàng Thị Hương, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức
Đảng uỷ Khối thay mặt Ban Tổ chức lớp học đánh giá khái quát
về tình hình và kết quả học tập của các học viên
 
     Phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt II năm 2021, đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chúc mừng kết quả học tập, biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy lớp của các học viên. 
                                          
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu
 
     Đồng chí đề nghị các đảng viên mới tự xây dựng kế hoạch, nâng cao nhận thức chính trị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân để tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng; đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động tại đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức giao, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
             
                           Vi Văn Sơn, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh
 

 

Tin liên quan