Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

08-10-2021 15:10

Sáng nay (4/10), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ sáu, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV/2021.

   Trong 9 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối có sự đổi mới, quyết liệt, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên. Việc thực hiện 5  nhiệm vụ trọng tâm của năm ước đạt 80% nội dung.


Toàn cảnh hội nghị
 
    Theo đó, công tác xây dựng Đảng đạt được một số kết quả quan trọng, các cấp ủy đã kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường tuyên truyền, quán triệt cán bộ, đảng viên hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2021)”.
     Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã linh hoạt chỉ đạo, tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi theo hình thức chia cụm tại cấp cơ sở, bảo đảm phù hợp, hiệu quả; công tác phát triển đảng viên mới đạt 99,17% kế hoạch; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, nâng cao về chất lượng, hiệu quả.
     Các chi, đảng bộ, các đoàn thể chính trị – xã hội trực thuộc hoạt động ngày càng bài bản, chất lượng và đạt kết quả rõ nét hơn. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề được quan tâm, chú trọng; đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng tiếp tục tích cực tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Tại hội nghị, các đại biểu đã bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung, kết quả nổi bật công tác đạt được trên các lĩnh vực; đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo, việc sử dụng phầm mềm quản lý sinh hoạt đảng… Đồng thời, thống nhất phương hướng, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ  của năm trong những tháng cuối năm.
     Theo đó, trong quý IV, Đảng ủy Khối tiếp tục phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc, các đơn vị trực thuộc tiến hành tổng kết công tác năm 2021, xây dựng chương trình kế hoạch năm 2022; ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2021-2025; tổ chức vinh danh, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016-2021. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, khai thác sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý sinh hoạt đảng và phần mềm quản lý chế độ báo cáo…
     Tại hội nghị, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nguồn:baolangson.vn

Tin liên quan