Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị chuyển giao – tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

20-12-2021 11:53

Ngày 13/12/2021, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị chuyển giao – tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

    Ngày 13/12/2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị chuyển giao – tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

    Đến dự có đồng chí Trịnh Tiến Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, một số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn và các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, một số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang; đại diện Chi bộ Ngân hàng Phát triển tỉnh Bắc Giang. Tại Hội nghị đã công bố Quyết định số 241-QĐ/ĐUK, ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên và Quyết định số 1068-QĐ/ĐUK ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang về tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; theo đó chuyển giao Chi bộ Ngân hàng phát triển tỉnh Lạng Sơn với 11 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.
               
     
     Thay mặt hai Ban Tổ chức, đồng chí Hoàng Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã công bố quyết định chuyển giao và đồng chí Nguyễn Văn Hinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã công bố quyết định tiếp nhận đối với Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Chi bộ Ngân hàng phát triển tỉnh Lạng Sơn.
 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn và
Đồng chí Nguyễn Hồng Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang
trao quyết định chuyển giao – tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận những đóng góp của Chi bộ Ngân hàng Phát triển Lạng Sơn trong thời gian vừa qua, phát huy được vai trò, vị trí của mình, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, tuân thủ sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và chúc Chi bộ Ngân hàng Phát triển Lạng Sơn khi chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.  
                     
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên,
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị
 
     Thay mặt Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đã phát biểu, sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức của Chi bộ chuyển đến và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để Chi bộ, đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đóng góp vào kết quả hoạt động chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.
  
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung, Tỉnh ủy viên,
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị
 
                                     Vi Văn Sơn - Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

 

Tin liên quan