Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021

12-01-2022 11:23

      Ngày 11/01/2022, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ Bẩy (mở rộng) tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí đại biểu đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối chủ trì Hội nghị.

       Báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2021 khẳng định: Trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm phù hợp tình hình chung. Với quyết tâm đổi mới, sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, cùng sự chủ động, tích cực khắc phục mọi khó khăn của các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, hoàn thành xuất sắc 100% nhóm nhiệm vụ trọng tâm, với 20 mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong toàn đảng bộ. Chất lượng công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không ngừng được nâng cao. Tích cực nghiên cứu, nâng cấp, đổi mới giao diện Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối, ngày càng đáp ứng tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền. Tổ chức thành công chuỗi hoạt động sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Công tác dân vận trong đoàn Đảng bộ được quan tâm thực hiện với nhiều dấu ấn quan trọng. Phát động, triển khai trong toàn Đảng bộ Khối 01 công trình chung làm theo lời Bác với tổng số tiền ủng hộ hơn 200 triệu đồng; 05 công trình, mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với “Dânvận khéo” trong xây dựng công trình phúc lợi xã hội với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được nâng cao về chất lượng và số lượng. Chất lượng công tác kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục được nâng cao. Hoàn thành, đưa vào hoạt động trong toàn Đảng bộ 02 phần mềm. Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, chương trình giám sát của Ban Chấp hành bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng, đảng viên được chú trọng, tăng cường. Lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc triển khai, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra. Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo đảng viên, quần chúng tăng cường tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; tiếp tục xác định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trọng tâm tham mưu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/T, ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức hội nghị. Trong năm, với nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng với những định hướng đúng và trúng trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Quan tâm nâng cao nhận thức của các chi bộ, đảng bộ về nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng tại cơ sở. Tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, trọng tâm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ Khối cụ thể hóa, xây dựng Quy chế công tác dân vận bảo đảm phù hợp với đặc thù, tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị; lan tỏa tinh thần trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo, chỉ đạo các sơ sở trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh.
 
Đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
      Tại Hội nghị, Đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ thừa uỷ quyền của Thường trực Tỉnh uỷ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp uỷ” cho đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối.
 
Đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ
trao tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối
 
      Ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được của cấp uỷ, các chi bộ, đảng bộ trong năm 2021 trên các lĩnh vực công tác giáo dục chính trị tư tưởng, dân vận; công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát, tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ tặng Giấy khen chuyên đề năm 2021 cho 08 đảng bộ trực thuộc.
 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối tặng
Giấy khen chuyên đề năm 2021 cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc
 
      Hội nghị đã biểu quyết thông qua 21 chỉ tiêu của 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; các chương trình, báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
 
      Cùng ngày, Đảng ủy Khối tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, thực hiện công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chia tay đồng chí Nguyễn Quang Huy, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khoá XIV) nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Vũ Thị Phương Nga, Văn phòng Đảng ủy Khối

Tin liên quan