Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022

13-04-2022 08:46

      Ngày 08/4/2022, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ Tám, sơ kết công tác quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban thuộc các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ phụ trách theo dõi, nắm tình hình Đảng uỷ Khối; các đồng chí đại diện cho các tổ chức đảng và đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối khen thưởng năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối chủ trì Hội nghị.

      Báo cáo đánh giá kết quả công tác quý I năm 2022 khẳng định: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc tham mưu triển khai thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; trong quý I, ban hành 333 văn bản các loại, trong đó có 17 công văn, 16 kế hoạch, 03 hướng dẫn, 06 chương trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là 07 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Tập trung chỉ đạo tham mưu xây dựng 04 đề án của Ban Thường vụ; xây dựng, ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị toàn Đảng bộ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối được tăng cường. Hoàn thành đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng Đảng bộ Khối, chất lượng Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2021 bảo đảm tiến độ, yêu cầu, quy định. Lựa chọn, ban hành kế hoạch chỉ đạo điểm 02 chi bộ cơ sở trong năm 2022. Ban hành kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đã kết nạp 51 đảng viên mới (đạt 39,23% kế hoạch cả năm, tăng 6,73% so với cùng kỳ năm 2021). Xây dựng quy trình khung và mẫu hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng áp dụng cho đảng ủy, UBKT, chi bộ cơ sở, đảng ủy bộ phận và chi bộ dưới cơ sở để thực hiện.
 
      Cấp uỷ, các chi bộ cơ sở đã quan tâm, chú trọng hơn trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, trọng tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỳ tháng 3 trong toàn Đảng bộ Khối về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Tích cực vào cuộc, tổ chức thực hiện các phần mềm do Ban thường vụ Đảng uỷ Khối triển khai. Quan tâm lãnh đạo đại hội của đoàn thể trực thuộc. Lãnh đạo đảng viên, quần chúng làm tốt chức năng tham mưu để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đề ra. Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng uỷ Khối tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Khối, Đại hội Hội CCB Khối nhiệm kỳ 2022-2027. Tham gia có hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ do Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn cấp trên triển khai.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
      Tại Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 01 chi bộ, 03 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2017-2021; trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cho 15 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021 và 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2017-2021.  
 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối trao tặng
Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối
tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối
 
      Bên cạnh những kết quả đạt được, trong những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, nhiều cấp ủy, đảng viên, quần chúng thuộc diện phải cách ly y tế nên có ảnh hưởng nhất định đến tiến độ, hiệu quả, chất lượng tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp uỷ, các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng uỷ Khối.
 
      Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022, đồng chí Bí thư Đảng uỷ khối đề nghị cấp uỷ cơ sở tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND trong  triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tập trung chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, đại hội Hội CCB cơ sở; thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng dẫn của tỉnh và của Đảng uỷ Khối bảo đảm tính thống nhất; quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng nhằm ngăn ngừa vi phạm. 
 
      Trong chương trình hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, “Vì sự nghiệp Dân vận” cho đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho đồng chí Hoàng Thị Hương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Khối và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định chỉ định bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá XIV, nhiệm kỳ 220-2025.
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối
tặng hoa chúc mừng các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
 
Vũ Thị Phương Nga, Văn phòng Đảng ủy Khối
 

Tin liên quan