Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2022

27-04-2022 22:23

    Ngày 26/4/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và 72 học viên tham gia học tập đến từ 36 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

                
                   
     Lớp bồi dưỡng đã diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 18/4 đến ngày 26/4/2022), các học viên được nghiên cứu, học tập 11 chuyên đề với nhiều nội dung phong phú, quan trọng, phủ rộng từ cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến những chiến lược định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước tiến lên xã hội chủ nghĩa và những thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương... Đây là những nội dung thiết thực gắn liền với việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ nhận thức cho đội ngũ đảng viên mới. Các học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, gắn lý luận với thực tiễn, có liên hệ với chức trách nhiệm vụ của mình trong bài kiểm tra. Kết quả 100% học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng và đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 95,9% được xếp loại khá, giỏi.
            
 
Đồng chí Hoàng Chính, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối
thay mặt Ban Tổ chức lớp học đánh giá khái quát về tình hình và kết quả học tập của các học viên

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận
cho học viên hoàn thành khóa học
 
     Phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2022, đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chúc mừng kết quả học tập, biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy lớp của các học viên.
                                          
 
 

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu
 

     Đồng chí đề nghị các đảng viên mới tự xây dựng kế hoạch, nâng cao nhận thức chính trị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân để tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng; đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động tại đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức giao, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
            
                           Vi Văn Sơn, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Tin liên quan