Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Kết quả chỉ đạo Đại hội chi bộ điểm trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025.

19-05-2022 07:44

    Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 16/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Để các đảng ủy cơ tham khảo, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung, từ đó chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Đại hội chi bộ điểm tại 02 chi bộ (Chi bộ Trung tâm kinh doanh thuộc Đảng bộ cơ sở VNPT Lạng Sơn, đại diện khối Doanh nghiệp; Chi bộ III thuộc Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn đại diện khối Cơ quan, Sự nghiệp). Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự, chúc mừng thành công đại hội và trực tiếp điều hành thảo luận, rút kinh nghiệm tại các Chi bộ đại hội điểm.

 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
tặng hoa chúc mừng tại Đại hội Chi bộ Trung tâm kinh doanh thuộc Đảng bộ VNPT Lạng Sơn.
 
     Tham dự đại hội còn có đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) các đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận trong toàn Đảng bộ Khối và đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở được lựa chọn đại hội chi bộ điểm.
     Đại hội điểm tại 02 chi bộ đã được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc. Chi ủy 02 chi bộ đã chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động trình Đảng ủy cơ sở duyệt trước thời gian tiến hành đại hội. Sau khi tiếp thu ý kiến, Chi uỷ đã tiến hành chỉnh sửa và trình tại đại hội thảo luận, quyết định. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình; Chi ủy đã dự kiến, định hướng xây dựng cấp ủy khóa mới, tổ chức thực hiện quy trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 đối với nhân sự tái cử và nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên; từ đó xây dựng đề án nhân sự báo cáo Đảng ủy cơ sở cho ý kiến chỉ đạo và trình đại hội xem xét quyết định. Kết quả đại hội chi bộ điểm tại 02 cơ sở đã được tiến hành trang nghiêm, đúng quy định, đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra.
 
 
Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu tại Đại hội Chi bộ Trung tâm kinh doanh
 
      Tuy nhiên, đại hội điểm tại 02 chi bộ vẫn còn những hạn chế, đã được các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung như: việc thống nhất ma két đại hội; đảng viên hát Quốc ca, Quốc tế ca khi chào cờ khai mạc, bế mạc; việc ban hành tài liệu đại hội; điều hành của đoàn chủ tịch, của tổ kiểm phiếu...
      Các ý kiến phát biểu trao đổi tại đại hội đã được đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giải đáp và kết luận từng nội dung cụ thể, rõ ràng.
 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
điều hành thảo luận, rút kinh nghiệm tại Đại hội Chi bộ III, Đảng bộ Cục Thuế
 
     Để chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đồng loạt tại các đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở đạt kết quả tốt nhất, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã lưu ý các Đảng ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động rút kinh nghiệm qua dự đại hội điểm để tổ chức đại hội đảm bảo nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch đã đề ra; đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Đảng ủy Khối căn cứ ý kiến kết luận, ban hành văn bản về những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức đại hội chi bộ 2022-2025 để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ.
                   
Hoàng Thị Hương, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh

Tin liên quan