Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức thành công chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022.

05-06-2022 23:07

     Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HĐ, ngày 16/02/2022 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Từ ngày 01 đến hết ngày 03/6/2022, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tổ chức thành công chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 191 học viên đối tượng 4 thuộc 32 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

     Dự chương trình bế mạc lớp bồi dưỡng, về phía lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng; đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng. Về phía lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có đồng chí đại tá Nguyễn Văn Hương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức lớp bồi dưỡng và các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp học và Tổ giáo viên.
 
 
Các đại biểu dự Lễ bế mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4 năm 2022
 
     Trong thời gian 03 ngày, với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Tổ chức lớp học, giáo viên giảng dạy và các đồng chí học viên, Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu của khóa học.
 
 
 
Một giờ học tập của lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4 năm 2022
 
     Với 09 chuyên đề học tập, các đồng chí giáo viên đã truyền đạt, gợi mở những nội dung trọng tâm cần nghiên cứu, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách khoa học, hệ thống. Qua đó, các học viên đã nhận thức rõ hơn quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Nắm được nhưng nội dung cơ bản của các Luật về Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; các nội dung về phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Đây cũng là những nội dung cơ bản, làm cơ sở cho các học viên nghiên cứu, vận dụng linh hoạt trong hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lớp học đã dự và phát biểu chỉ đạo trong chương trình khai mạc, bế mạc lớp bồi dưỡng.
 
 
Đ/c Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,
Trưởng Ban Tổ chức lớp học phát biểu bế mạc lớp Bồi dưỡng
kiến thức QP&AN đối tượng 4 năm 2022
 
     Tại buổi bế mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, đất nước ta sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt nguy cơ “diễn biến hoà bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Do vậy, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn.
     Đồng chí yêu cầu mỗi học viên cần xác định tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân chứ không phải trách nhiệm riêng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.Vì vậy, giáo dục, nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng và thường xuyên, góp phần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Từ những kiến thức được trang bị, đã tiếp thu sau lớp bồi dưỡng, trên mỗi cương vị công tác, nhiệm vụ được giao, đề nghị các đồng chí học viên khi trở về cơ quan, đơn vị tiếp tục công tác và học tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng sáng tạo các văn bản, nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước về giáo dục quốc phòng - an ninh vào thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách về quốc phòng - an ninh; trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Chủ động và sẵn sàng đối phó với các mối đe doạ an ninh phi truyền thống, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.
                                       Hoàng Chính - Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh
 
 

Tin liên quan