Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác dân vận tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

23-08-2022 16:13

 


Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị
 
Ngày 23/8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
Theo Báo cáo đề dẫn, giai đoạn 2016-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác dân vận qua việc cụ thể hoá, ban hành 23 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; thường xuyên đôn đốc các chi bộ, đảng ủy, tổ chức chính trị – xã hội trực thuộc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trọng tâm là xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn có 50 mô hình “Dân vận khéo” đã được xây dựng, trong đó có 19 mô hình được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ra quyết định công nhận.
Cùng đó, để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, cấp uỷ các cơ quan, đơn vị đã ban hành 95 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; tổ chức 95 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan nhà nước với Nhân dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết 1.272/1.337 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt trên 95%…
 

Đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong công tác dân vận
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận với các nội dung như: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong doanh nghiệp, trong đơn vị sự nghiệp; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp giữa cơ quan với các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện công tác dân vận; …
 

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủ
y viên Ban thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục xây dựng các đề án cụ thể trong từng lĩnh vực để thực hiện công tác dân vận; tiếp tục hướng dẫn một số ngành, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận và nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận khéo để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong toàn xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội, doanh nghiệp và quan tâm quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác dân vận; quan tâm thực hiện tốt mô hình chính quyền thân thiện; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công tác dân vận, quy chế dân chủ tại cơ sở…
 
Nguồn: Baolangson.vn

Tin liên quan