Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức các hội nghị thực hiện công tác cán bộ và tổng kết, trao giải cuộc thi trắc nghiệm trên Internet

26-09-2022 17:09

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị thực hiện công tác cán bộ 
Sáng 26/9, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thực hiện công tác cán bộ và tổng kết, trao giải cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng”.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối; bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại cuộc thi trắc nghiệm trên Internet.
Đối với các hội nghị thực hiện công tác cán bộ, căn cứ theo Quy định số 1210-QĐ/TU ngày 13/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện đầy đủ quy trình các bước theo quy định. Hội nghị thảo luận, cho ý kiến thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu và tiến hành giới thiệu nhân sự để kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh bỏ phiếu giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV
nhiệm kỳ 2020 – 2025 
Với tinh thần làm việc công khai, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, hội nghị đã thực hiện quy trình kiện toàn 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm bảo đảm đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trong thực thi nhiệm vụ của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thời gian tới.
Đối với nội dung tổng kết cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng”, đây là lần đầu tiên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Đối tượng tham gia dự thi là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang sinh hoạt, công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, tổ ra đề thi, tổ thẩm định, tổ thư ký – kỹ thuật của cuộc thi).

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể vì có thành tích trong triển khai cuộc thi trắc nghiệm trên Internet 
 
Nội dung thi tìm hiểu về những nội dung chủ yếu của chủ nghĩa Mác – Lênin; nguyên lý cơ bản của học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng…
Kết quả sau 5 tuần thi, toàn đảng bộ có 6.690 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động… đăng ký tham gia thi với gần 39.000 lượt tham gia. Cuộc thi không chỉ tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ Khối mà còn khẳng định bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin và giá trị to lớn, ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần đổi mới công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến đông đảo đảng viên, quần chúng.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giải nhất cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi trắc nghiệm trên Internet 
 
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định trao 55 giải thưởng cho các cá nhân; đồng thời 5 tập thể được nhận giấy khen vì có thành tích trong triển khai cuộc thi.
 
Nguồn: Baolangson.vn

Tin liên quan