Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng chuyên sâu năm 2022

10-11-2022 08:14

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, trong 02 ngày 31/10/2022 và 08/11/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công 02 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng chuyên sâu năm 2022, thành phần tham gia là các đồng chí cấp ủy viên của các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận; các đồng chí trực tiếp được giao làm công tác đảng. Tổng số học viên tham dự học tập là 172 đồng chí thuộc 61 cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

 
 
      Tham gia lớp bồi dưỡng lần này, các học viên đã được học tập các chuyên đề thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo, dân vận: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc; Việc xây dựng, thực hiện các mô hình, công trình dân vận khéo làm theo lời Bác; Công tác viết tin bài gửi đăng trên trang tin điện tử Đảng ủy Khối; Công tác báo cáo lĩnh vực tuyên giáo, dân vận trên phần mềm. Đối với lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ:Quy trình kiện toàn nhân sự cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở; Công tác quy hoạch cấp ủy; Quy định số 16-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối về quản lý sinh hoạt đảng và dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở; Sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chi bộ chuyên đề; Nghiệp vụ công tác phát triển đảng viên; Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị kết luận tiêu chuẩn chính trị; Công tác chuyển sinh hoạt đảng; lập và lưu giữ, bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm. Đối với lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; Các bước thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề; Việc lập và lưu hồ sơ kiểm tra, giám sát; công tác thông tin báo cáo; Triển khai đường dây nóng và hộp thư tiếp nhận thông tin phản ánh; Công tác báo cáo lĩnh vực kiểm tra, giám sát. Đối với lĩnh vực công tác văn phòng cấp ủy: Công tác báo cáo theo Quy định số 17-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối; Tiếp nhận đơn thư; tài liệu bí mật nhà nước; Thông tin; lưu trữ tài liệu đảng; Thu, chi đảng phí hằng năm.
 
       Trong thời gian 01 ngày, với nhiều chuyên đề, khối lượng kiến thức nhiều, phong phú, chuyên sâu, lớp học đã được các đồng chí báo cáo viên là trưởng các ban tham mưu giúp việc, chuyên viên của Đảng ủy Khối trực tiếp truyền đạt những kiến thức nghiệp vụ cơ bản, nội dung cốt lõi nhất thuộc các lĩnh vực đã nêu trên; đồng thời có sự trao đổi, thảo luận để các học viên hiểu rõ hơn về công tác đảng. Thông qua lớp bồi dưỡng, sẽ giúp các đồng chí học viên nắm bắt và hiểu rõ hơn về nghiệp vụ công tác đảng; trên cơ sở kiến thức tiếp thu được sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập và tham mưu cho cấp ủy đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.
 
Đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối phát biểu bế mạc lớp thứ nhất
 
       Phát biểu bế mạc các lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận, biểu dương sự tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí báo cáo viên, trong thời gian ngắn đã truyền đạt những nội dung nghiệp vụ cơ bản nhất theo sự phân công; biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, sắp xếp công việc của cơ quan, đơn vị để tham gia lớp bồi dưỡng lần này của các đồng chí học viên. Đồng thời đề nghị các đồng chí học viên tiếp tục dành thời gian nghiên cứu sâu hơn nữa các nghiệp vụ công tác xây dựng đảng đã được bồi dưỡng lần này để tích cực tham mưu cho cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.
 
  Một số hình ảnh của các lớp bồi dưỡng 
 
 
Hoàng Chính, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
 
 
 
                             
 

Tin liên quan