Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022

14-12-2022 16:21

 


 
Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Sáng 14/12, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Theo báo cáo, ban chỉ đạo đã chủ động nắm bắt, phản ánh và tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy cơ sở, ban thường vụ các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ và kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Trong năm 2022, ban chỉ đạo đã duy trì công tác phối hợp thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối tỉnh với 96 bài viết định hướng tuyên truyền trong chuyên mục “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Tổ thư ký thường xuyên kết nối và chia sẻ thông tin tích cực, bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tại tài khoản facebook, các trang, nhóm của ban chỉ đạo các cấp với 801 bài viết và 4.984 lượt tiếp cận, chia sẻ.

Ban chỉ đạo của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, bàn biện pháp tháo gỡ và thống nhất một số chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2023 như: tiếp tục viết bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đăng trên trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối; mỗi thành viên ban chỉ đạo thực hiện tương tác, chia sẻ, lan tỏa ít nhất 100 tin, bài về thông tin tích cực; mỗi tổ cộng tác viên cơ sở, đoàn thể trực thuộc thực hiện tương tác, chia sẻ, lan tỏa ít nhấ 300 tin, bài về thông tin tích cực…
Trong chương trình, ban chỉ đạo đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.
 
Nguồn: Baolangson.vn

 

Tin liên quan