Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022

15-12-2022 17:52

    

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

     Sáng 15/12, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự; tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022 và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cốt cán. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và các báo cáo viên, tuyên truyền viên cốt cán của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

     Hiện nay, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh có 1.061 đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Năm 2022, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đổi mới hình thức tuyên truyền; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỷ luật phát ngôn, chủ động nghiên cứu cập nhật kiến thức, sưu tầm tài liệu để soạn giảng, tuyên truyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị
 
     Kết quả, đội ngũ báo cáo viên đã thực hiện được 240 buổi tuyên truyền miệng cho trên 14.000 lượt người nghe; tuyên truyền viên cốt cán thực hiện được 199 buổi tuyên truyền miệng đến trên 8.700 lượt người nghe; cấp ủy cơ sở tổ chức 516 buổi tuyên truyền, quán triệt cho trên 11.800 lượt cán bộ, đảng viên và gần 8.200 lượt quần chúng; chỉ đạo đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở thực hiện được 104 buổi tuyên truyền miệng cho 3.768 lượt người nghe. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4,5,6 khóa XIII; các kỳ họp Quốc hội khóa XV; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả, thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của tỉnh…
     Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ thêm kết quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền miệng. Các đại biểu cũng đã thống nhất với kế hoạch công tác năm 2023 với nhiệm vụ cụ thể: tổ chức 6 hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng; mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên cốt cán của Đảng ủy Khối thực hiện hoạt động tuyên truyền miệng tại cơ sở ít nhất 2 lần/năm.
     Trong chương trình, các đại biểu đã được báo cáo viên Sở Ngoại vụ truyền đạt chuyên đề “Công tác thông tin đối ngoại thời gian qua và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới”.
Nguồn: langson.vn

Tin liên quan