Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Sinh hoạt chuyên đề ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Sát thực tiễn, tăng hiệu quả lãnh đạo

02-03-2023 08:02

     Xác định việc tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề (SHCĐ) là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai nội dung này.

     SHCĐ là buổi sinh hoạt chi bộ mà các đảng viên tập trung thảo luận về một vấn đề đã được lựa chọn trước đó, nội dung sẽ phân tích thực trạng, nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục. Để việc tổ chức SHCĐ tại các tổ chức cơ sở đảng được hiệu quả, thiết thực, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đều xây dựng và ban hành kế hoạch về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó SHCĐ là một nội dung quan trọng. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện, căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình để xây dựng nội dung và hình thức triển khai phù hợp.
 
 
Chi bộ Văn phòng 1 (thuộc Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và xã hội)
tổ chức sinh hoạt chuyên trong tháng 11/2022
 
    Tại Chi bộ Kiểm soát chi, (thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh), trong năm 2022, chi bộ tổ chức được 6 buổi SHCĐ. Ông Đặng Quang Tiến, Bí thư Chi bộ cho biết: Ngay từ đầu năm, chi bộ đã đăng ký các nội dung sinh hoạt với Đảng ủy bám sát hướng dẫn và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, tùy theo tình hình thực tế sẽ có thay đổi nếu cần thiết. Trong năm vừa qua, chuyên đề “Thảo luận đưa ra các giải pháp tham mưu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công” là một trong những nội dung thu hút được sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của đảng viên. Nhờ đó, giúp chi bộ có thêm nhiều ý kiến đề xuất với cấp trên, phù hợp với tình hình thực tế.
    Tương tự, năm 2022, Chi bộ Văn phòng 1 (thuộc Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) đã tổ chức được 6 buổi SHCĐ, trong đó có 4 buổi có nội dung về thực hiện Chỉ thị 05. Bà Lê Thanh Hà, đảng viên Chi bộ Văn phòng 1 cho biết: Trong buổi SHCĐ của chi bộ diễn ra vào tháng 11/2022 với chủ đề về tinh thần đoàn kết, tôi đã đề xuất những giải pháp để xây dựng tinh thần đoàn kết tại chi bộ ngày càng bền chặt. Tôi tự nhủ bản thân luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm, cùng với đảng viên trong chi bộ đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao với chất lượng, hiệu quả cao.
    Hiện nay, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh có 67 tổ chức cơ sở đảng với hơn 4.400 đảng viên. Trong năm 2022, các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức được 1.761 kỳ SHCĐ (bình quân mỗi chi bộ đạt 6,05 kỳ), 100% số kỳ được đánh giá xếp loại tốt. Về nội dung, các buổi sinh hoạt đã đảm bảo thực hiện đúng trình tự, phân tích thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp; về hình thức, một số đơn vị linh hoạt tổ chức chương trình về nguồn tại các “địa chỉ đỏ” như Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức về nguồn tại Cao Bằng; Chi bộ Tỉnh đoàn tổ chức về nguồn, thăm tượng đài Chiến thắng Chi Lăng…
    Ông Hoàng Chính, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Qua theo dõi, việc tổ chức SHCĐ được các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc. Kết thúc SHCĐ đều có kết luận để tổ chức thực hiện, đây là cơ sở để đảng viên vận dụng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Việc thực hiện tốt SHCĐ góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Kết quả đánh giá năm 2022, Đảng bộ Khối có 65/67 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 97,01%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 98,07% trong tổng số đảng viên được đánh giá.
    Năm 2023, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai đồng loạt 2 chuyên đề với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí” và “Tìm hiểu về Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933 – 15/6/2023)”. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng căn cứ tình hình thực tế tiếp tục xây dựng những chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn đảm bảo ý nghĩa, thiết thực.
Nguồn: baolangson.vn

Tin liên quan