Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên quý I/2023

04-04-2023 21:40

 


Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Sáng 4/4, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên quý I/2023. Dự hội nghị có trên 40 báo cáo viên, tuyên truyền viên cốt cán của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn”; lãnh đạo Sở Xây dựng truyền đạt chuyên đề “Công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại Lạng Sơn”.
Trong chuyên đề “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn”, báo cáo viên đã nêu khái quát bối cảnh, ý nghĩa lịch sử, sự ra đời chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn; những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn qua 90 năm xây dựng, trưởng thành; quá trình phát triển của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn qua 17 kỳ đại hội; đồng thời hướng dẫn các nội dung cốt lõi nhất trong công tác tuyên truyền về nội dung này trong thời gian tới.
 

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề
 “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn” tại hội nghị
 
Đối với chuyên đề “Công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, báo cáo viên đã thông tin về hệ thống quy hoạch xây dựng; lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; quản lý quy hoạch; quy hoạch và phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, nhấn mạnh mục tiêu tỉnh phấn đấu đến năm 2025 gồm: tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 30%; toàn tỉnh có 14 đô thị; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chính của đô thị loại II thành phố Lạng Sơn mở rộng và một số tiêu chí đô thị thông minh; 100% các đô thị hiện có và các đô thị mới có quy hoạch chung. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 40%; xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị thông minh…
Kết luận hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm bắt thông tin, nghiên cứu nội dung chuyên đề để thông tin đến đảng viên, quần chúng tại cơ quan, đơn vị; tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo định hướng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong tháng 4, gồm: kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam”; công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn” và các hoạt động chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm theo kế hoạch.
 
Nguồn: Baolangson.vn

 

Tin liên quan