Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

10-04-2023 11:17

      Ngày 06/4/2023, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12, sơ kết công tác quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của 10 đảng bộ đại diện cho các cơ sở đảng trực thuộc; lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối chủ trì Hội nghị.

      Báo cáo kết quả công tác quý I nêu rõ: ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã bám sát Quy chế làm việc, chương trình công tác và định hướng của cấp ủy cấp trên; tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023;  Chương trình làm việc; Chương trình giám sát của Ban Chấp hành; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ; Kế hoạch thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; chỉ đạo cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 18 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể bằng các kế hoạch, chương trình công tác hằng tháng. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2023 đã đề ra.
 
      Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổng kết, khen thưởng các công trình, mô hình dân vận khéo trong học tập và làm theo Bác năm 2022, đồng thời triển khai việc đăng ký thực hiện của năm 2023. Tính đến ngày 13/3, có 12 đơn vị đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và biểu dương, khen thưởng 09 tập thể, 70 cá nhân. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành quyết định công nhận 17 mô hình, 17 công trình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 của 28 tổ chức cơ sở đảng, 03 tổ chức CTXH trực thuộc Đảng ủy Khối; tặng giấy khen cho 07 tập thể đã có thành tích trong chỉ đạo, xây dựng công trình “Dân vận khéo làm theo lời Bác” năm 2022. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023 vào dịp sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Có 47/67 cơ sở (70,1%), 3/3 tổ chức CTXH trực thuộc đã đăng ký, triển khai xây dựng 29 mô hình, 28 công trình “Dận vận khéo làm theo lời Bác” năm 2023 và có 19 cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng quyên góp, ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới được 74,728 triệu tiền mặt, 06 tấn xi măng gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Cụm thi đua các cơ quan Đảng (gồm các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Báo Lạng Sơn) đã ủng hộ 90 triệu đồng xây dựng công trình đường tuần tra biên giới tại huyện Đình Lập...
 
 
Quang cảnh Hội nghị
 
      Chỉ đạo thực hiện một số nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ đã ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Chi bộ 4 Tốt”; Kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và cấp Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2023; Kế hoạch chọn cơ sở đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng năm 2023. Hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, năm 2023; rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, năm 2023; tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, năm 2023. Ban hành và triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Xây dựng hướng dẫn định hướng sinh hoạt chi bộ cho loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp và loại hình doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối; Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội thảo Chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”...Công tác cán bộ, xây dựng củng cố tổ chức đảng, quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; Quyết định kết nạp 45 đảng viên mới (đạt 37,5% kế hoạch năm 2023); đặc biệt chỉ đạo trong toàn Đảng bộ Đợt kết nạp đảng viên mới nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (15/6/1933-15/6/2023)...
 
      Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Ban Chấp hành, Chương trình kiểm tra, giám sátcủa Ban Thường vụ. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối hoàn thành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 đảng viên. Xây dựng kế hoạch kiểm tra 01 tổ chức đảng 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 01 tổ chức về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng. Tiếp nhận và xử lý 02 đơn thư kiến nghị, phản ánh bảo đảm quy trình, quy định. Trong Quý I, toàn đảng bộ thi hành kỷ luật 06 đảng viên, trong đó Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật 03 đảng viên đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 01 đảng viên. 
 
 
Tham luận của cấp ủy cơ sở tại hội nghị
 
      Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc tổ chức và chỉ đạo cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Qúy I/20223. Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh kịp thời triển khai quy trình kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối. Tập trung triển khai, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tháng Thanh niên - Ra quân tết trồng cây; Hành trình tháng ba biên giới. Tổ chức Ngày hội truyền thống “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn. Hội CCB Khối triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đến toàn thể cán bộ, hội viên; Thực hiện mô hình “ Dân vận khéo làm theo lời Bác” năm 2023. Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
      Các chi bộ, đảng bộ hoàn thành tổng kết công tác năm 2022; xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết, các chương trình, kế hoạch công tác năm 2023; triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, đoàn thể do Đảng ủy Khối chỉ đạo, triển khai bảo đảm kịp thời, chất lượng. Lãnh đạo đảng viên, quần chúng tiếp tục tăng cường tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; chủ đề năm 2023 là “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá. Tiếp tục tham mưu Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2205; Quyết định số 303/QĐ-UBND, ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về việc phân công cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023 – 2025...Tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đề ra...
 
  
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo
 
      Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023, các đại biêu dự hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến sôi nổi, thiết thực; tập trung làm rõ những kết quả làm được, những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua. Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ khối đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp uỷ cơ sở tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác giáo giục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên, đặc biệt là chuẩn bị cho Lễ kết nạp đảng viên đợt 15/6/2023 tại khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ. Tập trung rà soát các nhiệm vụ thuộc các Đề án đã ban hành; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Chi bộ 4 Tốt”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tổ chức tốt Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và Đảng bộ Khối, các hội thảo chuyên đề; thực hiện tốt các phần mềm đã được triển khai và tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 02 hệ thống phần mềm mới theo kế hoạch...Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
 
      Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổng kết 10 năm thực hiện 02 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII: Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK, ngày 03/4/2013 về nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng và Nghị quyết số 12-NQ/ĐUK, ngày 08/4/2013 về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết chuyên đề về “Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. 
 
Vũ Thị Phương Nga, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Tin liên quan