Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV

05-05-2023 16:44

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị 

     Chiều 4/5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng đảng. 

     Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các cấp ủy đảng đã đoàn kết, nỗ lực, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Theo đánh giá, 8/8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đề ra đều thực hiện đạt và vượt, trong đó 3/8 nhóm thực hiện vượt.
 

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị 
 
     Các cấp ủy đảng tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Công tác phát triển đảng viên mới được coi trọng về cả số lượng và chất lượng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn đảng bộ đã kết nạp được 484 đảng viên, đạt 80,66% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025.
     Công tác lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn luôn được các cấp ủy đảng được chú trọng thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh trần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.
     Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nêu một số hạn chế như: có tổ chức đảng còn lúng túng trong việc xác định nhiệm vụ trọng tâm và nội dung sinh hoạt chuyên đề; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên của một số đơn vị có thời điểm chưa toàn diện, thiếu chặt chẽ; việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đôi lúc chưa kịp thời…
     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được thời gian qua. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV đã đề ra; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng triển khai các chỉ thị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; củng cố tổ chức cơ sở đảng.
 

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được nhận Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
vì đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền 2018 – 2022 
 
     Đồng thời, cần nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh.
     Nhân dịp này, 1 tập thể được nhận Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 1 tập thể, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền 2018 – 2022; 8 tập thể được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

Tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
vì đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền 2018 – 2022 
 

Các tập thể được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 
Nguồn: baolangson.vn

Tin liên quan