Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2023

26-05-2023 14:56

    Ngày 23/5/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2023. Đến dự có đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và 71 học viên tham gia học tập đến từ 25 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.            

     Lớp bồi dưỡng đã diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 15/5 đến ngày 23/5/2023), các học viên được nghiên cứu, học tập 11 chuyên đề với nhiều nội dung phong phú, quan trọng, phủ rộng từ cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến những chiến lược định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và những thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương…; ngoài những kiến thức cơ bản về lý luận, trong quá trình truyền đạt, trao đổi các đồng chí báo cáo viên còn tăng cường liên hệ đến tình hình phát triển của đất nước, địa phương giúp học viên dễ tiếp thu, nắm chắc nội dung các chuyên đề... Đây là những nội dung thiết thực gắn liền với việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ cho đội ngũ đảng viên mới. Các học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, gắn lý luận với thực tiễn, có liên hệ với chức trách nhiệm vụ của mình trong bài kiểm tra. Kết quả 100% học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng và đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 95,8% được xếp loại khá, giỏi.
            
 
Đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho học viên đạt loại giỏi
 
     Phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2023, đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc và chấp hành tốt nội quy lớp học của các học viên.
                                          
 
Đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu
 
     Đồng chí đề nghị các đảng viên mới tự xây dựng kế hoạch, nâng cao nhận thức chính trị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân để tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng; đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động tại chi bộ, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức giao, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
        Nguyễn Thị Lan Anh, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Tin liên quan