Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; sơ kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên 6 tháng đầu năm 2023.

26-06-2023 16:23

     Sáng 23/6/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; sơ kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên 6 tháng đầu năm 2023. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và có 35 đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên cốt cán, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

     Đồng chí Hà Mạnh Cường, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp thông tin chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 tới các đại biểu dự hội nghị. Theo đó trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, các dự án trọng điểm đang tiếp tục được triển khai thực hiện, trong đó, ước kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đến ngày 30/6/2023 là 1.147,4 tỷ đồng, đạt 29,5% tổng kế hoạch giao; trong tổng số 166 dự án đầu tư ngoài ngân sách được cấp phép giai đoạn 2016 - 2022 có 77 dự án đã đi vào hoạt động, 89 dự án đang thực hiện.
 
 
Đ/c Hà Mạnh Cường, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về tình hình kinh tế – xã hội và kết quả
triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023
 
     Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên hằng quý; tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Thông qua các hội nghị, kỳ sinh hoạt, lớp bồi dưỡng, đội ngũ báo cáo viên đã thực hiện được 68 buổi tuyên truyền miệng đến 3.607 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng; đội ngũ tuyên truyền viên của cấp ủy các cấp thực hiện 1.172 buổi tuyên truyền miệng đến 80.406 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng.
     Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận bày tỏ sự đồng tình với báo cáo và đề xuất các giải pháp thực hiện để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian tới.
 
 
 
Đ/c Nguyễn Trọng Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, quan tâm bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đề ra các giải pháp để tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động trong thời gian tới.
 
 
 
Đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị
 
     Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị: Các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cốt cán của Đảng ủy Khối chủ động cập nhật kiến thức, thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin, tuyên truyền miệng đảm bảo đúng chỉ đạo, định hướng của cấp ủy; sắp xếp thời gian, công việc để tham dự đầy đủ các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động tuyên truyền miệng khi được phân công và đảm bảo thực hiện hoạt động tuyên truyền miệng ít nhất 02 lần/năm. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên bảo đảm chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt việc biên soạn tài liệu tuyên truyền đồ họa thông tin; thường xuyên định hướng, cung cấp các văn bản, tài liệu và theo dõi, đôn đốc cấp ủy cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.
 
La Thị Nhung, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh

Tin liên quan