Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan tiếp công dân định kỳ hằng tháng.

28-06-2023 18:30

     Sáng ngày 27/6/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan tiếp công dân định kỳ hằng tháng. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; tham dự hội nghị có 39 đại biểu là Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo một số cơ quan phối hợp công tác theo Quy chế số 08-QC/TU, ngày 17/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư các chi bộ, đảng ủy cơ sở, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

 
 
Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị
 
    Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đề dẫn đánh giá thực trạng việc thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá thực trạng công tác tiếp công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; thảo luận về những căn cứ, giải pháp thực hiện và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản triển khai mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan tiếp công dân định kỳ hằng tháng.
 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận những ý kiến góp ý, những chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp của đại biểu về công tác tiếp công dân. Đây là cơ sở tư liệu, thông tin thực tiễn để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của sở, ban, ngành; đồng thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, tố cáo của công dân về việc thực hiện các nhiệm vụ của người đảng viên, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
La Thị Nhung, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh

Tin liên quan