Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

13-07-2023 13:45

    Ngày 12/7/2023, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 13, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối chủ trì Hội nghị.

     Báo cáo đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát Quy chế làm việc, chương trình công tác; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chương trình giám sát của Ban Chấp hành, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Kế hoạch thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2023.
     Tập trung chỉ đạo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 gắn với hoạt động về nguồn, nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm tại địa chỉ đỏ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định tặng giấy khen cho 30 tập thể, 52 cá nhân; có 02 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023. Chỉ đạo, hướng dẫn và 100% cơ sở, 3/3 tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc đăng ký, triển khai xây dựng 55 mô hình, 39 công trình “Dân vận khéo làm theo lời Bác”, đến nay có 19 công trìnhvà 05 mô hình đã hoàn thành với số tiền trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo triển khai, hướng dẫn xây dựng 04 mô hình Phòng Truyền thống - Tuyên truyền giáo dục tại cơ sở năm 2023, nâng số phòng truyền thống - Tuyên truyền giáo dục tại cơ sở lên 26 phòng.
     Lựa chọn 37 chi bộ để tập trung lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ, trong đó mỗi đảng bộ cơ sở lựa chọn ít nhất 01 chi bộ trực thuộc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Phát động thí điểm xây dựng ‘‘Chi bộ 4 Tốt” trong toàn Đảng bộ, kết quả có 51 chi bộ đăng ký thực hiện. Tổ chức dự sinh hoạt chuyên đề đối với chi bộ đăng ký mô hình “Chi bộ 4 Tốt”. Chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và chuẩn bị cho hội thi cấp Đảng bộ Khối năm 2023. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nền tảng số Sổ tay đảng viên tại Đảng bộ Khối; 100% cơ sở đã triển khai cho đảng viên cài đặt, bước đầu ứng dụng được nền tảng. Phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn Đảng bộ Khối chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; tổ chức thành công Lễ công bố quyết định kết nạp 90 quần chúng ưu tú vào Đảng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp 138 đảng viên (vượt 15% chỉ tiêu năm). Tiếp tục rà soát, nâng cấp 03 phần mềm: Hệ thống báo cáo công tác Đảng; Phần mềm Hệ thống quản lý sinh hoạt đảng, phần mềm Hệ thống quản lý đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Xây dựngmới 02 phần mềm: Hệ thống quản lý kết quả xếp loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm trong Đảng bộ Khối; Phần mềm hệ thống quản lý kết quả công tác khen thưởng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.
     Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thực hiện kiểm tra 03 tổ chức, 05 cấp ủy viên; giám sát chuyên đề 03 tổ chức, 06 cấp ủy viên. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối hoàn thành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức, 02 đảng viên, 02 cấp ủy viên; hoàn thành kiểm tra 01 tổ chức đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, kiểm tra tài chính đảng; giám sát chuyên đề đối với 01 tổ chức và 01 cấp ủy viên. Xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề 01 tổ chức, 01 cấp ủy viên. Cấp cơ sở thực hiện kiểm tra, giám sát: Cấp ủy, chi bộ cơ sở và dưới cơ sở kiểm tra 22 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 09 chi bộ cấp dưới; Đảng ủy, chi bộ cơ sở và dưới cơ sở giám sát chuyên đề 03 tổ chức đảng cấp dưới và 07 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra dấu hiệu vi phạm 01 đảng viên; chi bộ dưới cơ sở kiểm tra dấu hiệu vi phạm 01 đảng viên.
Các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động ở cơ sở, trong đó chú trọng lãnh đạo đảng viên, quần chúng chủ động khắc phục khó khăn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới phương thức hoạt động; 61/61 công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 bảo đảm tiến độ đề ra; Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
 
 
 
Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng tình với những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ Khối đề ra trong 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối cần quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác dân vận chính quyền, kịp thời nắm tình hình, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, đảng viên, quần chúng để phòng ngừa và giải quyết tận gốc những vướng mắc, bức xúc của nhân dân, hạn chế những vi phạm, sai phạm. Tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề bảo đảm phù hợp với đặc thù, tình hình thực tế của Đảng bộ Khối.
     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giáp Thị Bắc, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023, trong đó tiếp tục triển khai 05 đề án, 01 nghị quyết chuyên đề và 05 hệ thống phần mềm bảo đảm hiệu quả; thực hiện tốt thí điểm xây dựng “Chi bộ 4 Tốt”; chỉ đạo điểm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả mô hình phòng truyền thống - Tuyên truyền giáo dục tại cơ sở; quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế số 08-QC/TU, ngày 17/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, các ban cán sự đảng tỉnh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Cấp ủy cơ sở tiếp tục chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về đích các nhiệm vụ được giao.
 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các tập thể

 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các cá nhân
 
    Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023).
 
Vũ Thị phương Nga, Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan