Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Hội thảo lần thứ 2 lấy ý kiến góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn 1954 – 2020”

31-07-2023 16:24

      Sáng 31/7, Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, bổ sung, tái bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh Lạng Sơn 1954 – 2020 tổ chức hội thảo lần thứ 2 lấy ý kiến góp ý bản thảo cuốn sách.

Các đại biểu nghe báo cáo đề dẫn hội thảo
 
      Dư hội thảo có đại diện Viện Nghiên cứu lịch sử và Văn hóa Việt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các thành viên ban chỉ đạo, ban biên soạn, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, bổ sung, tái bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn 1954 – 2020”; nguyên lãnh đạo chủ chốt Đảng ủy Khối CCQ tỉnh qua các thời kỳ.
 
      Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn 1954 – 2020” ngày 28/6/2023, bản thảo cuốn sách đã tiếp tục được chỉnh lý, bổ sung thêm một số mốc thời gian, sự kiện, lược bớt các nội dung trùng lặp, thống nhất lại một số khái niệm…
 
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo
 
      Theo đó bản thảo lần 2, gồm có: lời giới thiệu, nội dung, kết luận, phụ lục, hình ảnh minh họa. Phần nội dung gồm 5 chương: Chương I: Quá trình ra đời, xây dựng và phát triển Đảng bộ cơ quan dân chính Đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn (1954 – 1965); Chương II: Đảng bộ Cơ quan dân chính Đảng tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ củng cố hậu phương, tích cực chi viện cho tiền tuyến, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965 – 1975); Chương III: Đảng bộ CCQ tỉnh trong giai đoạn thực hiện nhiệm vụ khôi phục phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia (1975 – 1985); Chương IV: Đảng bộ CCQ tỉnh Lạng Sơn tái lập, lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và bước đầu thực hiện đường lối đổi mới (1984 – 2005); Chương V: Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị (giai đoạn 2005 – 2020).
 
      Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với bản thảo lần thứ hai, góp ý thêm các nội dung như: một số câu từ, thuật ngữ trong cuốn lịch sử dùng chưa chính xác; bổ sung thành tích khen thưởng của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh các giai đoạn; bổ sung vào lời giới thiệu về việc kế thừa nội dung từ cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1954 – 2012”; làm rõ kết quả của các kỳ đại hội; bổ sung tên, ảnh lãnh đạo, số lượng cơ sở đảng từng giai đoạn…
 
Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, bổ sung, tái bản cuốn
“Lịch sử Đảng bộ Khối CCQ tỉnh 1954 – 2020” phát biểu kết luận hội thảo
 
     Phát biểu kết luận, lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cảm ơn, ghi nhận sự ý kiến tâm huyết của các đại biểu tham gia hội thảo. Đồng chí đề nghị ban biên soạn, tổ giúp việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu; rà soát kỹ lưỡng văn phong, chính tả, tìm đầy đủ văn bản, bằng chứng về các mốc thời gian, sự kiện để hoàn thành cuốn lịch sử theo kế hoạch đề ra, đảm bảo thông tin chính xác, tính kế thừa, tính Đảng, tính khoa học của cuốn lịch sử.
 
      Theo kế hoạch cuốn sách sẽ xuất bản và phát hành vào dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024).
 
Nguồn: Báo Lạng Sơn

Tin liên quan