Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng chuyên sâu năm 2023

21-09-2023 17:24

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, trong 02 ngày 18/9/2023 và 19/9/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công 02 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng chuyên sâu năm 2023, thành phần tham gia là các đồng chí cấp ủy viên của các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận; các đồng chí đảng viên được cấp ủy phân công trực tiếp tham mưu công tác Đảng. Tổng số học viên tham dự học tập là 93 đồng chí thuộc 40 cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

 
Đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối
phát biểu khai mạc lớp thứ nhất
 
      Tham gia lớp bồi dưỡng lần này, các học viên đã được học tập các chuyên đề thuộc lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ: Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ sung cấp ủy, chức danh lãnh đạo cấp ủy của tổ chức đảng; cho thôi tham gia cấp ủy; Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ kế tiếp 2025 - 2030 và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại 2020 – 2025; Công tác quy hoạch cấp ủy đảng bộ bộ phận và cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quản lý. Đối với lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát: Hướng dẫn xây dựng chương trình (kế hoạch) kiểm tra, giám sát hằng năm. Đối với lĩnh vực công tác văn phòng cấp ủy: Xây dựng chương trình công tác của cấp ủy, chi bộ; Hệ thống các văn bản của Đảng; Công tác văn thư, lưu trữ; bảo vệ bí mật nhà nước.
 
 
 
Các học viên tại lớp bồi dưỡng
 
      Trong thời gian 01 ngày, với nhiều chuyên đề, khối lượng kiến thức phong phú, chuyên sâu, lớp học đã được các đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối trực tiếp truyền đạt những kiến thức nghiệp vụ cơ bản, nội dung cốt lõi nhất thuộc các lĩnh vực đã nêu trên. Đồng thời có sự trao đổi, thảo luận để các học viên hiểu hơn về công tác xây dựng Đảng. Thông qua lớp bồi dưỡng, sẽ giúp các đồng chí học viên nắm bắt sâu sắc hơn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; trên cơ sở kiến thức tiếp thu được sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập và tham mưu cho cấp ủy đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.
 
 
Đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối
phát biểu bế mạc lớp thứ hai
 
      Phát biểu bế mạc lớp thứ hai, đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận, biểu dương sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí báo cáo viên, trong thời gian ngắn đã truyền đạt những nội dung nghiệp vụ cơ bản nhất theo sự phân công; biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, sắp xếp công việc của cơ quan, đơn vị, cá nhân để tham gia lớp bồi dưỡng lần này của các đồng chí học viên. Đồng thời đề nghị các đồng chí học viên tiếp tục dành thời gian nghiên cứu sâu hơn nữa các nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đã được bồi dưỡng lần này để tích cực tham mưu cho cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.
 
Vi Văn Sơn, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 
  

Tin liên quan