Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị chuyên đề “Đánh giá chất lượng hoạt động của các chi bộ dưới cơ sở đang sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh”.

26-09-2023 07:38

      Sáng ngày 21/9/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Đánh giá chất lượng hoạt động của các chi bộ dưới cơ sở đang sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Toán, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Thường trực các huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy; Thường trực Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Chánh Văn phòng, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội Đảng ủy Khối; Lãnh đạo, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư hoặc phó bí thư 07 đảng bộ cơ sở; Bí thư hoặc phó bí thư 08 Đảng ủy bộ phận thuộc 02 đảng bộ cơ sở; Bí thư hoặc phó bí thư 62 chi bộ trực thuộc 07 đảng bộ cơ sở.

 
Các đại biểu tham dự hội nghị
      
      Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Chính, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã trình bày Báo cáo đề dẫn đánh giá chất lượng hoạt động của các chi bộ dưới cơ sở đang sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh từ năm 2020 đến nay. Báo cáo đã nêu bật những kết quả đạt được; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân; nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Tại thời điểm báo cáo, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 63 tổ chức cơ sở đảng (33 đảng bộ, 30 chi bộ), 10 đảng bộ bộ phận; trong đó có 07 đảng bộ cơ sở với 08 đảng bộ bộ phận và 62 chi bộ trực thuộc hoạt động trên địa bàn huyện, thành phố. Tổng số đảng viên 4.351 (trong đó có 4.139 đảng viên chính thức, 212 đảng viên dự bị).
         
 
Đồng chí Nguyễn Văn Toán, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
phát biểu tại hội nghị
 
      Hội nghị đã được nghe 07 ý kiến tham luận của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối; 02 ý kiến phát biểu của đại biểu đại diện cho Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy, Thường trực huyện ủy, thành ủy và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Toán, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các ý kiến phát biểu đều thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí của các tổ chức đảng, đảng viên; tầm quan trọng của việc tăng cường công tác phối hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị đối với Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các huyện ủy, thành ủy của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đang hoạt động trên địa bàn các huyện, thành phố. Hội nghị cũng phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ; đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới để hoạt động của các chi bộ được toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đoàn thể trực thuộc.
 
   
Đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy Viên, Bí thư Đảng ủy Khối
Phát biểu kết luận, bế mạc hội nghị
 
      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trân trọng cảm ơn sự có mặt tham dự hội nghị của các đại biểu; đánh giá cao các ý kiến phát biểu. Đảng ủy Khối sẽ nghiên cứu tiếp thu, bổ sung báo cáo; ban hành kết luận hội nghị đầy đủ, cụ thể, rõ ràng để làm căn cứ triển khai thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đảng trong thời gian tới; tăng cường, chủ động, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối trên địa bàn huyện, thành phố thông qua việc ban hành, trao đổi, thông tin các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, tổ chức các hoạt động cụ thể trong một số lĩnh vực, nội dung theo tinh thần của Quy chế số 08-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Vi Văn Sơn, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Tin liên quan