Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

20-10-2023 10:00

  – Sáng 19/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên”.

Lãnh đạo Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh điều hành thảo luận
 
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng ủy cơ sở; tuyên truyền viên cốt cán của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; tuyên truyền viên nòng cốt của cấp ủy cơ sở…
 
Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có trên 1.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỷ luật phát ngôn; chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức, sưu tầm tài liệu để soạn giảng, tuyên truyền. Từ tháng 2/2022 đến nay, đội ngũ báo cáo viên đã thực hiện được 357 buổi tuyên truyền miệng cho trên 19.600 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng; đội ngũ tuyên truyền viên thực hiện 1.613 buổi tuyên truyền miệng đến 84.350 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên
 
Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Đảng bộ Khối vẫn còn có những hạn chế, như: một số nội dung chuyên đề chưa đảm bảo tính thời sự, chất lượng, chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên; một số cơ sở chưa thành lập đủ số lượng tuyên truyền viên theo chỉ đạo, chưa kịp thời tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chuyên đề theo quy định; một số tuyên truyền viên chưa ứng dụng, phát huy hiệu quả công nghệ thông tin, phương pháp truyền đạt chưa có nhiều đổi mới, chưa lôi cuốn, thu hút người nghe…
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào một số nội dung như: thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới hiện nay; đánh giá thực trạng, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; những kinh nghiệm, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên…
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Những ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu là căn cứ quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp thu bổ sung, đánh giá kết quả sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/ĐUK về “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 – 2025”. Đồng thời nghiên cứu, cụ thể hóa, vận dụng các giải pháp, kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong thời gian tới.
 
Nguồn: https://baolangson.vn/chinh-tri/618361-hoi-nghi-chuyen-de-nang-cao-chat-luong-cong-tac-tuyen-truyen-mieng-cua-doi-ngu-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien.html

Tin liên quan