Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II năm 2019

08-10-2019 08:28

      Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, ngày 25/9/2019 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức mở Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II năm 2019. Tham gia lớp học có 61 đồng chí đảng viên dự bị đến từ 27 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

* 
 
Đại biểu dự khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị
dành cho dảng viên dự bị đợt II năm 2019
 
      Đến dự khai mạc Lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, bộ phận và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Đảng bộ Khối.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận
cho học viên hoàn thành chương trình học
 
      Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 25/9 đến ngày 03/10/2019). Tham gia lớp học, các đồng chí đảng viên dự bị được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề theo quy định học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương. Các đồng chí học viên đã tham gia học tập với ý thức trách nhiệm cao, tích cực nghiên cứu các nội dung bài học; quá trình làm bài thu hoạch đã biết vận dụng kiến thức bài học và liên hệ với thực tiễn, với chức trách nhiệm vụ được giao của mình vào bài viết; kết quả 100% học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng và đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu bế mạc
 
      Kết thúc Lớp Bồi dưỡng, các đồng chí học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, về vai trò và sức chiến đấu của Đảng, về nhiệm vụ của người đảng viên... Trên cơ sở đó, làm tiền đề để các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, biết vận dụng linh hoạt vào thực tế công việc, đời sống, từ đó phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Nguyễn Thị Lan Anh- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Tin liên quan