Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận cho cấp ủy cơ sở

01-11-2023 14:46

      Sáng 31/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận cho đội ngũ cấp ủy cơ sở năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 60 đồng chí cấp ủy cơ sở được phân công phụ trách công tác tuyên giáo, dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở.

     Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được thông tin những kiến thức, kỹ năng về an ninh mạng, an toàn thông tin, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, internet, các mạng xã hội an toàn, hiệu quả để từ đó hướng dẫn và quán triệt đảng viên, quần chúng nghiêm túc thực hiện. Cùng đó là những nội dung cơ bản về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và quy trình xử lý tình huống có vấn đề khi thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 
     Qua đây, nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy cơ sở để vận dụng vào thực tiễn, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên không gian mạng, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
(Theo baolangson.vn)

Tin liên quan